Monthly Archives: januari 2020

Waar zijn nog XXL kavels te vinden?

Logistieke bedrijven zijn massaal op zoek naar ruimte voor groei, maar de XXL-kavels bij logistieke hotspots zijn bijna op.

Voorbeeld van een uitgelicht bedrijventerrein met informatie over oppervlak en milieucategorie

Bouwbedrijven zijn op zoek naar XXL kavels. Dit zijn kavels vanaf 5 hectare. Idealiter op de logistieke hotspots van Nederland, waarmee zij hun logistieke klanten kunnen huisvesten. Een mogelijkheid is de makelaar te bellen met de vraag of hij nog iets weet, maar je kunt ook de data het werk laten doen. In samenwerking met Geogap worden diverse databronnen, zoals kadasterdata, de basisadministratie gebouwen en adressen, kamer van koophandel, fundainbusiness en bestemmingsplannen. Daardoor kan heel veel inzichtelijk gemaakt worden. Denk daarbij aan:

  • Op welke bedrijventerreinen zijn überhaupt XXL kavels gelegen?
  • Betreffen dit greenfields of brownfields?
  • Komen er in de nabije toekomst nog nieuwe bedrijventerreinen bij?
  • Hoeveel percelen groter dan 5 ha zijn er in Noord-Brabant te vinden?
  • Welke eigenaren bezitten de percelen?
  • Kan er een modern distributiecentrum van minimaal 12m vrije hoogte gebouwd worden?
  • Is het terrein alleen geschikt voor logistiek of mag een bedrijf van mileucategorie 4 of hoger ook gebouwd worden?
  • Welk type bedrijven zijn er momenteel gevestigd?

De uitkomsten kunnen worden opgeleverd in een PDF rapportage of een interactief dashboard, waarbij je zelf in staat bent te filteren op de beschikbare data. Wanneer je als organisatie zelf beschikt over de nodige datasets kunnen deze ook worden toegevoegd.

Naast de toepassing van kavelzoektochten in de bedrijfsruimte sector is deze toepassing minstens zo interessant voor de woningmarkt en retailsector.