De zoektocht naar bouwlocaties

Voor projectontwikkelaars, bouwers en beleggers die pro-actief locaties willen zoeken, beoordelen en beheren.

Voor projectontwikkelaars, bouwers en investeerders die op een effectieve manier:

1. Woningbouwlocaties willen zoeken;

2. De potentie van locaties willen beoordelen;

3. Leads eenvoudig bij willen bijhouden;

In één oogopslag helder zien waar mogelijke woningbouwlocaties zich voordoen of de potentie ervan kunnen beoordelen?! Aangezien locaties zich op talloze vlakken (fysiek, sociaal, economisch, etc.) ontwikkelen, willen we trends waarnemen die ons inzicht geven welke locaties nu en in de toekomst kansrijk zijn om te bebouwen. Of zelf criteria stellen om dé locatie te kunnen spotten.

Om na te gaan in hoeverre locaties ingevuld kunnen worden met woningbouw worden locaties door Giscovery op basis van een markt-, locatie- en doelgroepanalyse beoordeeld. Met de uitkomst kan de lokale vraag uit de woningmarkt gekoppeld worden aan een bepaald woonproduct passend bij de woonwensen en betalingsmogelijkheden van de doelgroep. Dit proces gebeurt veelal handmatig en ad hoc. Voor de marktanalyse worden bijvoorbeeld gegevens van Funda in excel documenten gezet om zodoende een beeld te krijgen wat betreft woon- en kaveloppervlak, type woning, opbrengst per m2 GBO en afzetsnelheden.