Hoe kunnen bedrijventerreinen verduurzaamd worden?

Dit project laat zien dat de oplossingen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen heel helder in kaart te brengen zijn.

Vanuit Giscovery kreeg ik samen met Jacko D’Agnolo (Stichting Duurzame Bedrijventerreinen) en Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies) opdracht om te schetsen hoe duurzaam bedrijventerreinen in Venlo zijn. Daarbij stonden klimaatadaptatie en de energietransitie centraal. Data om dat in beeld te brengen zijn er genoeg, maar je moet weten hoe je die datasets analyseert, visualiseert en ontsluit. Dan geef je inzichten die mensen motiveren tot actie.

Van data tot dashboard

Van een cijferbrij die alleen dataspecialisten iets zegt, tot een toegankelijke tool die ondernemers en beleidsmakers uitnodigt om te bekijken waar oplossingen het meeste effect hebben. Dat is de toegevoegde waarde die de drie partijen samen hebben. Ik combineer data, tooling en consultancy om locatie- en vastgoedvraagstukken op te lossen. Voor het project in Venlo lag de focus op het visualiseren van de data in een aantrekkelijk dashboard. Het dashboard zit zó in elkaar dat beleidsmakers en ondernemers inzicht krijgen waar problemen zich voordoen en waar maatregelen genomen moeten worden om de doelstellingen te behalen. Een voorbeeld: je kunt heel veel maatregelen nemen om alle bedrijven net iets duurzamer te maken, maar de grootste slag sla je soms door één bedrijf te verduurzamen. Dan is het hele bedrijventerrein in één klap een stuk duurzamer.

Voor een breed publiek

Het visualiseren van de data in een dashboard is een essentiële stap. Je wil niet dat je onderzoeksgegevens in een la verdwijnen. Ik ontwerp een intuïtief dashboard dat uitnodigt om in te zoomen en om te zien wat er gebeurt als je variabelen verandert. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om op adresniveau te bekijken hoe het ervoor staat en daarna te switchen naar postcodeniveau. Het dashboard zorgt ervoor dat je boodschap goed overkomt en je kunt het delen met anderen. Zo maak je informatie digitaal beschikbaar voor een breed publiek, zonder dat mensen een dik rapport hoeven door te akkeren. Doordat de verschillende soorten data op een eenduidige manier ontsloten zijn, is de informatie behapbaar en eenvoudig te begrijpen, ook als je geen dataspecialist bent.

Data-röntgenfoto

Ik kijk met een goed gevoel terug op deze opdracht: de initiatiefnemers van het project ‘Duurzame bedrijventerreinen Venlo’ zijn tevreden. De pilot resulteerde in een data-röntgenfoto die onder andere de groen- en waterstructuren toont en laat zien hoe het staat met het energieverbruik van de bedrijventerreinen in relatie tot het Klimaatakkoord. Dit project laat duidelijk zien dat duurzaamheid meer is dan alleen je energieverbruik terugdringen. Het gaat over het creëren van een prettig leefmilieu. Groen gaat hittestress tegen en waterstructuren helpen wateroverlast voorkomen. Maar ook het al dan niet kunnen terug leveren van energie aan het energienetwerk is een belangrijke factor. Je hebt veel informatie nodig om een gedegen beleid te ontwikkelen.

Giscovery helpt bij het maken van goed onderbouwde beleidsbeslissingen en slimme locatiekeuzes. Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.